Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
TIN CHUYÊN NGÀNH

Ứng dụng chữ kí số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Hiện nay, việc ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước là nhu cầu cần thiết nhằm thúc đẩy quá trình cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử. Mặt khác, việc triển khai ứng dụng chữ ký số có hiệu quả còn đảm bảo an toàn, độ tin cậy cho các giao dịch điện tử trên mạng Internet phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp.

Kết quả của ứng dụng chữ ký số
Trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh ngày càng được chú trọng. Các hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành; hệ thống dịch vụ công trực tuyến được triển khai đầu tư và ứng dụng có hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị.
Cùng với sự phát triển của công nghệ, nhu cầu trao đổi, luân chuyển văn bản điện tử, hồ sơ, tài liệu điện tử trong các cơ quan nhà nước ở tỉnh ngày càng tăng. Vấn đề đặt ra là, cần có giải pháp vừa bảo đảm an toàn thông tin, vừa bảo đảm tính toàn vẹn, xác thực, chống chối bỏ nội dung thông tin được gửi nhận qua mạng Internet. Vấn đề này được giải quyết bằng nhiều giải pháp, trong đó chữ ký số là một trong những giải pháp hiện đại, thuận tiện, nhanh chóng, an toàn, hiệu quả nhất trong giao dịch điện tử.
Để triển khai ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh triển khai các cơ chế, chính sách về chữ ký số dành cho tổ chức, cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã.
Hiện nay, Kon Tum đã triển khai tích hợp chữ ký số vào phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh; phần mềm dịch vụ công trực tuyến. Ngoài ra, tỉnh cũng đã phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ mở các lớp đào tạo sử dụng chữ ký số; xây dựng và triển khai kế hoạch hằng năm, trung hạn và dài hạn cho ứng dụng chữ ký số trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã triển khai ứng dụng chữ ký số đến 100% sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và một số xã trên địa bàn tỉnh;
Tính đến 6/2018, toàn tỉnh có khoảng 182 thiết bị ký số tổ chức và 449 thiết bị ký số cá nhân được cấp và đưa vào sử dụng. Đồng thời để nâng cao hiệu quả sử dụng chữ ký số đã cấp phát, UBND tỉnh đã ban hành văn bản quy định việc gửi, nhận văn bản điện tử đối với các loại văn bản: Công văn gửi các cơ quan để biết, để phối hợp, xin ý kiến góp ý…; Báo cáo ; Giấy mời; Lịch làm việc; Thông báo; Văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký, trụ sở làm việc… có ký số thì không cần phải gửi theo đường công văn truyền thống. Đến nay, 93%1 văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử và tỷ lệ trung bình văn bản có ký số của các đơn vị đạt 53.5%2 trong tổng số văn bản đi.
Khó khăn
Bên cạnh những kết quả nêu trên, việc ứng dụng chữ ký số còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là trong nhận thức và thói quen của người sử dụng. Để ứng dụng triệt để chữ ký số thì việc trao đổi giữa các cơ quan nhà nước phải được triển khai hoàn toàn theo hình thức điện tử.Trong khi đó, trao đổi điện tử trong các cơ quan nhà nước chưa thực sự trở thành công cụ chính. Đối với các văn bản nhà nước, văn bản giấy với chữ ký “tươi” và “con dấu đỏ” hiện vẫn được xem là minh chứng cho hiệu lực của văn bản. Văn bản điện tử mặc dù đã được Chính phủ công nhận có giá trị tương đương nhưng trên thực tế chưa được người dùng sử dụng quen.
Hiện nay, vẫn chưa có quy định cụ thể của Nhà nước về công tác lưu trữ văn bản điện tử có chữ ký số. Do vậy, vẫn phải gửi song song văn bản điện tử và văn bản giấy để lưu trữ; chưa có quy định thống nhất  từ trung ương về danh mục các loại văn bản chữ ký số được gửi, nhận hoàn toàn dưới dạng văn bản điện tử để thống nhất trong gửi, nhận từ trung ương đến địa phương.
Để nâng cao hiệu quả trong việc cấp phát, quản lý và ứng dụng chữ ký số, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần bảo đảm các yếu tố: Hạ tầng CNTT với hệ thống mạng hoạt động ổn định, đường truyền tốc độ cao kết nối mạng truyền số liệu hoặc mạng Internet; nguồn nhân lực là cán bộ chuyên trách CNTT hoặc bộ phận chuyên trách CNTT có khả năng hỗ trợ người dùng tại các đơn vị. Đồng thời, làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò, tầm quan trọng của ứng dụng chữ ký số; phổ biến các văn bản hướng dẫn, quy định về ứng dụng chữ ký số cho các cơ quan nhà nước đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT đáp ứng yêu cầu; hỗ trợ kỹ thuật kịp thời và đầy đủ trong quá trình ứng dụng chữ ký số tại cơ quan nhà nước các cấp; quy định cụ thể danh mục các văn bản phải ký số gửi, nhận trên môi trường mạng, quy định tính pháp lý trên các loại văn bản chữ ký số…Ban hành các quy định, quy chế về quản lý, lưu trữ và sử dụng chữ ký số của đơn vị mình./. 

1  Số liệu tổng hợp từ báo cáo số 728/BC-STTTT

2 Số liệu từ báo cáo số 725/BC-STTTT ngày 13/6/2018 của Sở TT&TT về tình hình ứng dụng chữ ký số 6 tháng đầu năm 2018.

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 24/08/2018 Lượt xem : 439
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM