Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
TIN CHUYÊN NGÀNH

Một số kết quả qua 02 năm thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương

Thực hiện tốt công tác phòng cháy,chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo an toàn tính mạng, môi trường sống, làm việc và giữ gìn tài sản cho mỗi tổ chức, cá nhân nói riêng và toàn thể Nhà nước nói chung. Những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Thông qua việc ban hành các chủ trương, chính sách về công tác phòng cháy,chữa cháy để nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỹ năng về công tác này trong toàn dân. Lực lượng Công an nhân dân, nòng cốt là Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã phối hợp với các lực lượng và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân đã tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa; kịp thời chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Một số thiết bị phòng cháy, chữa cháy được lắp đặt tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông

Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn vẫn diễn biến phức tạp, làm nhiều người chết, bị thương và gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, môi trường đầu tư và an sinh xã hội. Trước tình hình đó, để nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, ngày 25/6/2015 Ban Bí thư Trung ương đã ban hành Chỉ thị 47-CT/TW và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ về phòng cháy, chữa cháy;tiếp đó ngày 22/9/2015 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1635/QĐ-TTg ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.
Trên cơ sở bám sát nội dung của Chỉ thị 47-CT/TW và Quyết định 1635/QĐ-TTg, Sở Thông tin và Truyền thông đã trực tiếp hướng dẫn các cơ quan báo chí truyền thông trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tuyên truyền Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản liên quan đến mọi người dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú ý thông tin về các giải pháp, phương án di chuyển, cải tạo, nâng cấp các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy.Vận động người dân tích cực hưởng ứng, tham gia Tuần lễ Quốc gia An toàn – vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4/10 hàng năm.
Tổ chức tuyên truyền phổ biến quán triệt trực tiếp Chỉ thị 47-CT/TW và Quyết định số 1635/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan đến toàn thể công chức, viên chức trong cơ quan để nắm bắt, thấu hiểu nội dung các văn bản.
Ban hành các văn bản hướng dẫn tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ rừng như: Công văn số 271/STTTT-BCXB ngày 12 tháng 4 năm 2016; Công văn 580/STTTT-BCXB ngày 13 tháng 7 năm 2016; Công văn số 89/STTTT-BCXB ngày13 tháng 02 năm 2017; Công văn số 27/STTTT-BCXB ngày 09 tháng 1 năm 2017.
Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các tạp chí, bản tin trong tỉnh đã kịp thời đưa tin, giới thiệu, nêu gương những cá nhân làm tốt, những mô hình hay trong việc thực hiện công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh; phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng, biện pháp phòng ngừa cháy nổ, bảo vệ người và tài sản, bảo vệ phát triển rừng. Theo sát, nhanh chóng thông tin về các cơ sở, đơn vị còn buông lỏng quản lý trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức diễn tập về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ quan để công chức, viên chức có kỹ năng ứng phó khi xảy ra tình huống hỏa hoạn; phối hợp với Công an tỉnh xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy; trang bị hệ thống cáp nước; thang cứu hộ; một số bình chống cháy nổ được đặt tại các vị trí tiện lợi cho công tác phòng và chữa cháy tại trụ sở cơ quan.
Với sự phối hợp đồng bộ, kịp thời của các cơ quan truyền thông đại chúng trên địa bàn tỉnh trong công tác tổ chức tuyên truyền phổ biến, quán triệt kịp nội dung văn bản về phòng cháy, chữa cháy thông qua các hình thức phù hợp với mọi đối tượng như: phổ biến trực tiếp, đăng nội dung trên Cổng điện tử, Trang thông tin, Báo điện tử, Báo giấy, phát sóng truyền hình, truyền thanh, đưa tin, bài, tờ rơi,.. đã nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng ứng phó về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung và toàn thể công chức, viên chức của Sở Sở Thông tin và Truyền thông nói riêng, trong những năm qua chưa có vụ cháy nổ nào xảy ra tại cơ quan.
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy trong thời gian tới, Sở thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các cơ quan báo chí truyền thông, trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức, ý thức chủ động trong việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.
2. Thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, lồng ghép công tác phòng cháy, chữa cháy với các phong trào khác như "Toàn dân đoàn kêt xây dựng đời sống mới ở khu dân cư", "phong trào xây dựng nông thôn mới", "thanh niên lập nghiệp", "toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc",...
3. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến và diễn tập về phòng, chống cháy nổ và cứu hộ, cứu nạn cho toàn thể công chức, viên chức trong cơ quan; thường xuyên kiểm tra, rà soát trang thiết bị phòng, chống cháy nổ trong cơ quan để sữa chữa, thay thế, bổ sung kịp thời, nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn.

Bài, ảnh: Dương Thúy Hồng

 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 18/01/2018 Lượt xem : 475
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Lịch công tác
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM