Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
TIN CHUYÊN NGÀNH

Kết quả đào tạo nghề cho nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Hà Oanh

Đào tạo nghề được xem như là giải pháp gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn. Đó là một khâu quan trọng trong hệ thống giáo dục của Việt Nam mà chính quyền các cấp luôn quan tâm, chú ý phát triển, đặc biệt ở các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa như tỉnh Kon Tum.

 

Trong năm 2016, các cơ quan chuyên môn từ tỉnh đến huyện theo chức năng đã phối hợp tốt trong công tác tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả; gắn đào tạo nghề với chương trình nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững, bám sát. Chương trình đào tạo nghề đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu về dạy và học, phù hợp với mục tiêu giáo dục nghề nghiệp, được xây dựng và thẩm định, ban hành đúng theo quy định; chương trình, giáo trình đã được bổ sung và cập nhật các tiến bộ khoa học kỹ thuật kịp thời. Đặc biệt một số cơ sở GDNN đã quan tâm tranh thủ sự tham gia đóng góp của các chuyên gia, cơ quan chuyên môn của huyện, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng để hoàn thiện từng nghề; được xây dựng. Sau đào tạo lao động tiếp tục làm nghề cũ và tham gia chuyển đổi một số lĩnh vực trong các chương trình nông thôn mới, giảm nghèo và các dự án triển khai ở địa phương, một số làm việc theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. 

Công tác tuyên truyền tư vấn học nghề được quan tâm chú trọng. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản. Thường xuyên định hướng, yêu cầu các cơ quan báo chí, các bản tin, tạp chí trong tỉnh thực hiện tuyên truyền Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” trên các phương tiện thông tin đại chúng, đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác báo chí, tuyên truyền. Xây dựng kế hoạch truyền thông của ngành đã lồng ghép chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong cả hệ thống chính trị và xã hội. Kết quả cụ thể như sau:

TT
Đơn vị thực hiện
Kế họach đào tạo năm 2016
Kết quả thực hiện
 
Tổng số (người)
Nghề nông nghiệp (người)
Nghề phi nông nghiệp (người)
Tổng số
Nghề nông nghiệp
Nghề phi nông nghiệp
1
Thành phố Kon Tum
123
88
35
120
85
35
2
Huyện Đăk Hà
265
165
100
219
139
80
3
Đăk Tô
224
224
-
224
224
0
4
Ngọc Hồi
210
175
35
152
132
20
5
Tu Mơ Rông
195
105
90
118
94
24
6
ĐăkGlei
280
210
70
192
157
35
7
Sa Thầy
265
265
-
264
264
0
8
Kon Rẫy
220
185
35
227
192
35
9
KonPlong
500
430
70
473
415
58
10
Ia H’Drai
65
65
-
54
54
0
 
Tổng cộng
2.347
1.912
435
2.043
1.756
287

Cuối năm 2016, toàn tỉnh có 11 cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm: 01 Trường Trung cấp nghề, 07 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và 03 TTDN, trong đó có 05 Trung tâm chưa đủ điều kiện hoạt động: TTGDNN-GDTX huyện Đăk Glei, huyện Sa Thầy, huyện Tu Mơ Rông, TTDN tư thục Quốc Đạt, TTDN và hỗ trợ nông dân. Ngoài ra đã huy động 01 đơn vị có tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Trung tâm hỗ trợ Thanh niên.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vấn đề đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại một số vướng mắc như: công tác tuyên truyền chưa được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, chưa có sức lan tỏa sâu rộng để nhân dân biết các chính sách của Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Công tác chỉ đạo điều hành thực hiện ở cấp xã yếu, có nơi tổ chức thực hiện đề án chưa hiệu quả. Sự phối hợp của một số thành viên BCĐ cấp tỉnh chưa cao. Dạy nghề cho người khuyết tật không thực hiện được,...
Dự kiến trong năm 2017 tỉnh sẽ tổ chức đào tạo nghề cho khoảng 3.010 lao động, kinh phí thực hiện khoảng gần 8 tỷ đồng./.
 

 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 05/01/2018 Lượt xem : 571
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Lịch công tác
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM