Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH MỤC BỘ TTHC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  (đã kiểm soát 8-2017)

 

TT

Thủ tục

QĐ Ban hành

I

Lĩnh vực Báo chí (07TTHC)

 

1         

Cho phép Họp báo

* Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

310/QĐ-UBND, 05/7/2012

2         

Cho phép việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

* Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

3         

Đề nghị cấp thẻ nhà báo

4         

Cấp lại Thẻ nhà báo (trường hợp mất, hỏng thẻ)

5         

Đổi thẻ nhà báo trước thời hạn ghi trên Thẻ

6         

Cấp Giấy phép xuất bản bản tin

429/QĐ-UBND, 14/8/2017

7         

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin

II

Lĩnh vực Xuất bản, In, phát hành (14 TTHC)

 

8         

Cấp Giấy xác nhận đăng ký in vàng mã

310/QĐ-UBND, 05/7/2012

9         

Cấp Giấy phép in gia công cho nuớc ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm đối với cơ sở in của cơ quan, tổ chức, cá nhân

10     

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

102/QĐ-UBND, 06/3/2015

11     

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

12     

Cấp giấy phép triễn lãm, hội chợ xuất bản phẩm

* Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

13     

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

14     

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

15     

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

16     

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

17     

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

18     

Đăng ký hoạt động cơ sở in

307/QĐ-UBND, 04/06/2015

19     

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

20     

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

* Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

21     

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

III

Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (16 TTHC)

 

22     

Đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

* Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

516/QĐ-UBND, 02/9/2016

23     

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

* Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

24     

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông).

* Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

587/QĐ-UBND, 01/12/2014

25     

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

* Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

26     

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

* Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

27     

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

* Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

28     

Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng.

29     

Thẩm định và đề nghị cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ TT và TT)

30     

Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

154/QĐ-UBND, 31/03/2015

31     

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

32     

Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

33     

Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng

34     

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

35     

Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng

36     

Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)

37     

Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

IV

Lĩnh vực Bưu chính (06 TTHC)

 

38     

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh

177/QĐ-UBND, 04/4/2016

39     

Sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh

40     

Cấp lại giấy phép bưu chính nội tỉnh bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

41     

Cấp lại giấy phép bưu chính nội tỉnh khi hết hạn

42     

Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh

* Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

43     

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

* Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

V

Lĩnh vực Tần số Vô tuyến điện (02 TTHC)

 

44     

Đăng ký phát lại chương trình phát thanh, phát lại chương trình truyền hình của địa phương cho tổ chức không phải là cơ quan báo chí

511/QĐ-UBND, 07/9/2015

45     

Cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị phát thanh, truyền hình

* Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

VI

Lĩnh vực viễn thông và internet (01 TTHC)

 

46     

Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ bưu chính, viễn thông và internet.

* Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

310/QĐ-UBND, 05/7/2012

 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 08/09/2017 Lượt xem : 1340
Quay Về

rbnner
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM