Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
TIN CHUYÊN NGÀNH

Hội nghị chuyển giao Công đoàn Giáo dục cấp huyện trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Kon PLông.

Thực hiện Kế hoạch số 41-KH-LĐLĐ ngày 11/8/2017 của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Kon Tum về giải thể Công đoàn Giáo dục cấp huyện và chuyển giao công đoàn cơ sở trường học về trực thuộc LĐLĐ cấp huyện. Ngày 21/08/2017, tại hội trường Mặt trận và các đoàn thể huyện. Liên đoàn Lao động huyện KonPLông tổ chức Hội nghị chuyển giao công đoàn cơ sở trường học về trực thuộc Liên đoàn lao động huyện.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Ích Dàng Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động tỉnh, lãnh đạo các ban của Liên đoàn lao động tỉnh, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Liên đoàn lao động huyện, Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện, cùng với lãnh đạo của 34 Công đoàn cơ sở trường học.
Tại Hội nghị, đồng chí Lê Ích Dàng Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động tỉnh, quán triệt nội dung Công văn số 2684-CV/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 704/HD-TLĐLĐVN của Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn Giáo dục cấp huyện; Thông báo Kết luận số 459-TB/TU ngày 03/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương giải thể công đoàn Giáo dục cấp huyện chuyển giao CĐCS trường học về LĐLĐ huyện quản lý.

 

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục-Đào tạo và Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Ký kết bàn giao Công đoàn cơ sở trực

Việc sắp xêp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn Giáo dục cấp huyện trực thuộc Liên đoàn lao động huyện là nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sắp xếp lại mô hình tổ chức công đoàn cấp trên cơ sở hiện nay trên địa bàn cấp huyện nhằm mục đích theo hướng tinh gọn, giảm cấp trung gian, đảm bảo thống nhất về mặt tổ chức Công đoàn Việt Nam có 4 cấp. Việc giải thể công đoàn Giáo dục cấp huyện, chuyển Công đoàn cơ sở trường học về Liên đoàn lao động cấp huyện quản lý được tiến hành một cách khoa học có sự chỉ đạo thống nhất của Ban Thường vụ huyện uỷ sự phối hợp đồng bộ giữa LĐLĐ với phòng Gáo dục-Đào tạo huyện không làm ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị Đại hội công đoàn cơ sở và chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Việc chuyển giao Công đoàn giáo dục cấp huyện về Liên đoàn lao động huyện đã thể hiện sự quyết tâm đổi mới hình thức lãnh đạo, quản lý đối với họa động Công đoàn, bảo đảm tính khoa học, thống nhất và phù hợp với xu thế phát triển của hệ thống chính trị trong lãnh đạo hoạt động phong trào của đoàn thể, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vẵng mạnh toàn diện. Đặc biệt là phát huy được vai trò của Công đoàn cơ sở trường học thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ phục vụ người lao động ngày càng tốt hơn.
Hội nghị đã tiến hành ký kết biên bản bàn bàn giao giữa lãnh đạo Liên đoàn lao động huyện và lãnh đạo Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện là 34 CĐCS, 135 cán bộ công đoàn cơ sở trường học với 735 CNVCLĐ, trong đó có 728 đoàn viên, 279 đảng viên,158 đoàn viên dân tộc thiểu số, có sự chứng kiến của Thường trực LĐLĐ tỉnh.

Bài và ảnh
Văn Sơn
 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 28/08/2017 Lượt xem : 353
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Lịch công tác
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM