Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

 

Thủ tục

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan, Tổ chức nộp hồ sơ xin giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh tại Sở Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ: 112 E Bà Triệu- Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp còn thiếu hướng dẫn Cơ quan, tổ chức chỉnh sửa, bổ sung.
- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy phép. Trường hợp từ chối, cơ quan cấp phép có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.
Bước 3: Trả kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông
- Thời gian từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu chính

Cơ sở pháp lý

 

 

- Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

 

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

 

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 Quy định về hoạt động in;

 

- Thông tư 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

Tài liệu không kinh doanh phải phù hợp chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản.

Đối tượng

Cơ quan, tổ chức

Kết quả

Giấy phép

Lệ phí

Không

Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (theo mẫu). Trong đơn phải điền đầy đủ các thông tin yêu cầu, có chữ ký của thủ trưởng và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đứng tên đề nghị cấp giấy phép;
- 03 (ba) bản thảo tài liệu xuất bản không kinh doanh (trường hợp tài liệu bằng tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam phải kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt; Đối với tài liệu xuất bản điện tử phải có thiết bị lưu trữ dữ liệu chứa toàn bộ nội dung tài liệu với định dạng tệp tin không cho phép sửa đổi);
+ Đối với cơ quan, đơn vị không phải là cơ quan Đảng, Nhà nước phải có bản sao (xuất trình bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực một trong các loại giấy: Quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
+ Đối với tổ chức nước ngoài phải có bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
+ Đối với tài liệu xuất bản là kỷ yếu hội thảo, hội nghị của các cơ quan tổ chức Việt Nam phải có ý kiến xác nhận bằng văn bản của cơ quan, tổ chức đứng tên tổ chức hội thảo, hội nghị.
+ Đối với tài liệu xuất bản là kỷ yếu ngành nghề của các cơ quan tổ chức Việt Nam phải có ý kiến xác nhận bằng văn bản của cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý ngành nghề;
+ Đối với tài liệu lịch sử đảng, chính quyền địa phương; tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương phải có ý kiến của tổ chức đảng, cơ quan cấp trên;
+ Đối với tài liệu của các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản cấp giấy phép xuất bản sau khi có ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc cơ quan được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy quyền.
b) Số lượng: 01 bộ

Thời gian giải quyết

15 (mười lăm ngày) làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

 

Tên mẫu đơn_mẫu tờ khai

 

- Đơn đề nghị Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (Mẫu số 14 - Phụ lục I-  Thông tư số  23 /2014/TT-BTTTT ngày  29  tháng 12   năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

 

- Tờ khai nộp xuất bản phẩm để lưu chiểu ( Mẫu số 12 - Phụ lục I

-  Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12  năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

Tài liệu đính kèm

Mau so 12.doc

Mau so 14.doc

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 31/12/2015 Lượt xem : 899
Quay Về

rbnner
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM