Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

 

 

Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh phải làm thủ tục cấp giấy phép gửi tới Sở Thông tin và Truyền thông, Địa chỉ: 112 E Bà Triệu- Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp còn thiếu hướng dẫn  Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung.
- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét cấp giấy phép. Trường hợp từ chối, cơ quan cấp phép có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.
- Trường hợp phát hiện xuất bản phẩm đề nghị nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam, cơ quan cấp giấy phép có quyền từ chối cấp giấy phép và thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh biết đồng thời nêu rõ lý do từ chối;
- Trường hợp cần thẩm định, cơ quan cấp phép yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu cung cấp một bản xuất bản phẩm để tổ chức thẩm định nội dung làm cơ sở cho việc quyết định cấp giây phép nhập khẩu.
Bước 3: Trả kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông
- Thời gian từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Cơ sở pháp lý


- Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012;


- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;


- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ.

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
Không
Đối tượng
Cơ quan, Tổ chức, cá nhân                                       
Kết quả Giấy phép
Lệ phí
Không
Thành phần số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh ( Theo mẫu)
- Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh ( Theo mẫu)
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời gian giải quyết 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
Tên mẫu đơn_mẫu tờ khai


- Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; ( Mẫu số 07 - Phụ lục III- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ).

- Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh ( Mẫu số 08-Phụ lục III- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ).
Tài liệu đính kèm
Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 31/12/2015 Lượt xem : 741
Quay Về

rbnner
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM