Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

 

Thủ tục

Cấp giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị Cấp giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm tới Sở Thông tin và Truyền thông.
- Địa chỉ: 112 E Bà Triệu- Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp còn thiếu hướng dẫn Cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.
- Trong thời hạn 10 ( mười ngày ) làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét cấp phép Cấp giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm.
- Cơ quan cấp giấy phép có quyền từ chối Cấp giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm và có văn bản nêu rõ lý do từ chối, hoặc yếu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép đưa ra khỏi danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, đối với các xuất bản phẩm sau:
 + Xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ có dấu hiệu vi phạm quy định tại Điều 10 Luật Xuất bản;
+ Xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ không có nguồn gốc hợp pháp;
+ Xuất bản phẩm đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy.
Bước 3: Trả kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông
- Thời gian từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Cơ sở pháp lý

 

 

- Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

 

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

 

- Thông tư 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ.

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

Không

Đối tượng

Cơ quan, tổ chức, cá nhân                               

Kết quả

Giấy phép

Lệ phí

Không

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, gồm:
- Đơn đề nghị Cấp giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm trong đó ghi rõ mục đích, thời gian, địa điểm và tên các đơn vị tham gia triển lãm, hội chợ ( Theo mẫu ) ;
-  Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ ( Theo mẫu).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian giải quyết

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

 

Tên mẫu đơn_mẫu tờ khai

 

 

- Đơn đề nghị Cấp giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (Mẫu số 10 - Phụ lục III- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12  năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

  - Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ ( Mẫu số 11 - Phụ lục III - Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014  của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Tài liệu đính kèm

Mau so 10.doc

Mau so 11.doc

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 31/12/2015 Lượt xem : 716
Quay Về

rbnner
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM