Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

Thủ tục

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng gửi một bộ hồ sơ tới Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn;
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung;
- Trong thời hạn 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định hồ sơ, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
- Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Thời gian từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua hệ thống bưu chính.

Cơ sở pháp lý

 

 

- Luật Viễn thông năm 2009;

 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

 

- Thông tư số 23/3013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 04/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

Trường hợp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác

Đối tượng

Tổ chức, cá nhân

Kết quả

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Lệ phí

Không

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận (theo mẫu)
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian giải quyết

04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

 

Tên mẫu đơn_mẫu tờ khai

 

 

- Đối với chủ điểm là cá nhân: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Mẫu số 06a/ĐĐN Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013);

- Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Mẫu số 06b/ĐĐN Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013).

Tài liệu đính kèm

Mau so 06a.doc

Mau so 06b.doc

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 31/12/2015 Lượt xem : 736
Quay Về

rbnner
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM