Bạn đang ở :   Thủ tục Hành chính > Xuất bản
    Đăng Nhập
nghiquyet&cuocsong
Thủ tục hành chính
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
XUẤT BẢN

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

 

Thủ tục :

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan, tổ chức sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu khi chuyển nhượng máy phải có hồ sơ gửi tới Sở Thông tin và Truyền thông nơi đã đăng ký máy đó.

- Địa chỉ: 112 E Bà Triệu- Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp còn thiếu hướng dẫn doanh nghiệp, đơn vị chỉnh sửa, bổ sung.

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét xác nhận vào đơn đề nghị chuyển nhượng, 01 bản lưu hồ sơ và cập nhật thay đổi đăng ký máy trong dữ liệu quản lý. Trường hợp không xác nhận phải có văn bản nêu rõ lý do;

Bước 3: Trả kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông

- Thời gian từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

- Đơn đề nghị chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (02 bản) - theo mẫu;

- Bản sao có bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực nếu gửi bằng đường bưu chính, chuyển phát giấy tờ đảm bảo tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức được chuyển nhượng máy ;

- Bản chính giấy chứng nhận đã đăng ký máy đó.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Cơ quan, tổ chức

Cơ quan thực hiện:

Sở Thông tin và Truyền thông

Kết quả thực hiện:

Giấy xác nhận

Lệ phí (nếu có):

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):

Đơn đề nghị chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (Mẫu số 08-Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

Yêu cầu, điều kiện:

 Không

Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định về hoạt động in.


          Mẫu số 8

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)

TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ

 
 

 


Số:……/……(nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


……… , ngày...... tháng....... năm......

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

 Chuyển nhượng máy photocoppy màu, máy in có chức photocopy màu(1)

 
 

 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông

 

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị chuyển nhượng:……………………………………

- Địa chỉ:……………………………………………………………………………..

- Số Điện thoại:…………………Fax:……………………Email:…………………..

            Đăng ký sử dụng máy photocoppy màu, máy in có chức photocopy màu:

            Tên máy:………………………Tên hãng:…………………………………..

            Model:………………………………………………………………………..

            Số sê- ri máy:…………………………………………………………………

            Nước sản xuất:……………………………Năm sản xuất:……………………

            Đặc tính kỹ thuật, công nghệ:…………………………………………………

            Khuôn khổ bản in, photo lớn nhất:……………………………………………

            Máy đã đăng ký và được cấp giấy xác nhận số:………………………..của Sở Thông tin và Truyền thông……………………………………………………………….

            Nay không còn nhu cầu sử dụng nên đã làm thủ tục chuyển nhượng cho đơn vị khác theo hợp đồng số: …………ngày………tháng……….năm…………..

            Tên đơn vị  nhận chuyển nhượng:…………………………………………….

             Địa chỉ:……………………………………………………………………….

             Số Điện thoại:……………………………………………………………

             Giấy  chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập

số…………..ngày……..tháng…………..năm……………do………………cấp(2)

                        Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xác nhận để đơn vị sử dụng mới được đăng ký sử dụng theo quy định hiện hành của pháp luật.

        Đơn vị cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về sử dụng thiết bị.

 

                    XÁC NHẬN CỦA

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀNTHÔNG

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1) Tùy theo loại máy để ghi (máy photocoppy màu hoặc máy in có chức photocopy màu)

(2) Giấy tờ chứng minh tính pháp lý của cơ quan, tổ chức.

 

 

 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 29/11/2016 Lượt xem : 282
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Lịch công tác
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM