Bạn đang ở :   Thủ tục Hành chính > Xuất bản
    Đăng Nhập
nghiquyet&cuocsong
Banner
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
XUẤT BẢN

Đăng ký hoạt động cơ sở in

 

Thủ tục:

Đăng ký hoạt động cơ sở in

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in sản phẩm không thuộc đối tượng cấp giấy phép hoạt động cơ sở in phải đăng ký hoạt động cơ sở in  nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua mạng Internet đến Sở Thông tin và Truyền thông.

- Địa chỉ: 112 E Bà Triệu, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp còn thiếu hướng dẫn cơ sở in chỉnh sửa, bổ sung.

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét có trách nhiệm xác nhận đăng ký. Trường hợp từ chối, cơ quan xác nhận có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua hệ thống bưu chính

- Thời gian từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc Qua mạng Internet hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

- Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in (theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết:

03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, doanh nghiệp

Cơ quan thực hiện:

Sở Thông tin và Truyền thông

Kết quả thực hiện:

Xác nhận

Lệ phí (nếu có):

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in (Mẫu số 11 Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018).

Yêu cầu, điều kiện:

Điều kiện đăng ký hoạt động cơ sở in:

1.Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in đúng với nội dung tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in;

2. Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in.

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ;

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 29/11/2016 Lượt xem : 639
Quay Về

Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
rbnner