Bạn đang ở :   Thủ tục Hành chính > Xuất bản
    Đăng Nhập
nghiquyet&cuocsong
Thủ tục hành chính
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
XUẤT BẢN

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

 

Thủ tục:

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Trước khi sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu, cơ quan, tổ chức, cơ sở in phải gửi hồ sơ đăng ký sử dụng đến Sở Thông tin và Truyền thông.

- Địa chỉ: 112 E Bà Triệu- Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp còn thiếu hướng dẫn Tổ chức, doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung.

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét xác nhận bằng văn bản. Trường hợp từ chối, cơ quan xác nhận có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông

- Thời gian từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

- Đơn đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (theo mẫu);

- Bản sao có bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (nếu gửi bằng đường bưu chính, chuyển phát) giấy phép nhập khẩu máy do Cục Xuất bản, In, Phát hành cấp; giấy tờ đảm bảo tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức đăng ký sử dụng máy; hợp đồng và hóa đơn mua máy hoặc chứng từ thuê mua máy.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cơ quan

Cơ quan thực hiện:

Sở Thông tin và Truyền thông

Kết quả thực hiện:

Giấy xác nhận

Lệ phí (nếu có):

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):

- Đơn đăng ký sử dụng máy photocoppy màu, máy in có chức photocopy màu (Mẫu số 07- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

Yêu cầu, điều kiện:

Không

Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

 

 

 

 

Mẫu 7

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)…..

TÊN CQ, TC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ……/…… (nếu có)

                             ......, ngày...... tháng....... năm..........

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Sử dụng máy photocoppy màu, máy in có chức photocopy  màu(1)

 

 
 

 

 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông                

1. Tên cơ quan, tổ chức sử dụng máy:………………………………………………

- Địa chỉ:……………………………………………………………………………..

- Số Điện thoại:…………………Fax:……………………Email:…………………..

- Đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập số:……………………ngày……..

tháng…………..năm……………………….do………………………..cấp(2)........ …

            Đề nghị được đăng ký  máy với các thông tin sau:

            Tên máy:………………………Tên hãng:…………………………………..

            Model:………………………………………………………………………..

            Số sê- ri máy:…………………………………………………………………

            Nước sản xuất:……………………………Năm sản xuất:……………………

            Đặc tính kỹ thuật, công nghệ:…………………………………………………

            Khuôn khổ bản in, photo lớn nhất:……………………………………………

            Đã được nhập khẩu theo giấy phép số:……………………………………....

Đơn đề nghị chuyển nhượng số …………ngày………tháng……….năm……đã được Sở Thông tin và Truyền thông ………………xác nhận ( đối với máy đã đăng ký sử dụng )(3)

2.  Mục đích sử dụng:.................................................................................................... …..

3. Địa chỉ đặt máy:…………………………………………………………………….

        Đơn vị cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về sử dụng thiết bị.

 

           

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1) Tùy theo loại máy để ghi ( máy photocoppy màu hoặc máy in có chức photocopy màu)

(2) Giấy tờ chứng minh tính pháp lý của cơ quan, tổ chức.

(3) Đối với máy đã được cơ quan, tổ chức đăng ký sử dụng sau đó chuyển nhượng cho đơn vị khác.

 

 

 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 29/11/2016 Lượt xem : 242
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Lịch công tác
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM