Đăng Nhập
nghiquyet&cuocsong
Banner
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
VIỄN THÔNG VÀ INTERNET

Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp,tổ chức,cá nhân đối với dịch vụ bưu chính,viễn thông, internet

 Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

Thủ tục

Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ bưu chính; viễn thông và internet.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Thời gian: 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu, hướng dẫn Cơ quan, tổ chức chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Trả kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Thời gian: 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần

Cách thức thực hiện

- Hồ sơ gửi trực tiếp tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a)      Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản kiến nghị của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân
- Các chứng từ liên quan (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời gian giải quyết

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản khiếu nại (đối với dịch vụ viễn thông và internet).

- Không quá hai (02) tháng, kể từ ngày nhận được khiếu nại đối với dịch vụ bưu chính trong tỉnh.

Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân; Tổ chức                                             

Kết quả

Văn bản trả lời.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Viễn thông số: 41/2009/QH12, ngày 04/12/2009;

- Nghị định 25/2011/NĐ-CP, ngày 06/4/2011;

- Thông tư 05/2011/TT-BTTTT ngày 28/01/2011;

 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 29/11/2016 Lượt xem : 329
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM