Đăng Nhập
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
nghiquyet&cuocsong
Banner
TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị phát thanh, truyền hình.

  Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

Thủ tục:

Cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị phát thanh, truyền hình.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức và cá nhân có nhu cầu gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: 112E - Bà Triệu - TP. Kon Tum - tỉnh Kon Tum. (Số điện thoại: 060.3915.457).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định.

 + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

 + Sở Thông tin và Truyền thông ra văn bản đồng ý đối với việc truyền tải thông tin bằng đài truyền thanh không dây, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và gửi hồ sơ (kèm theo văn bản đồng ý của Sở) cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 3.

 Bước 3: Tổ chức, cá nhân căn cứ văn bản nhận được từ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 3 để bổ sung hồ sơ, nộp phí theo thông báo, sau đó nhận giấy phép tại nơi thu phí và lệ phí hoặc qua đường bưu điện.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông Kon Tum hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ gồm:

 + Bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (theo mẫu);

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

- Tại Sở Thông tin và Truyền thông: 02 ngày làm việc

- Tại Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 3: 20 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 3

- Cơ quan tham gia ý kiến và chuyển tiếp hồ sơ: Sở Thông tin và Truyền thông

Kết quả thực hiện:

Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện

Lệ phí (nếu có):

- Không thu phí sử dụng tần số vô tuyến điện đối với Đài truyền thanh không dây thuộc quản lý của phường, xã hoặc đơn vị hành chính tương đương;

- Đối với tổ chức, cá nhân khác:

+ Lệ phí cấp giấy phép: 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)

+ Phí sử dụng tần số (tính trên mỗi kênh tần số được ấn định- mức thu cho 12 tháng): 1.500.000 đ (Một triệu năm trăm ngàn đồng).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):

Bản khai đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (Đối với đài truyền thanh không dây) (mẫu 1đ Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

Yêu cầu, điều kiện:

- Điều kiện cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện

 + Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện vào mục đích và nghiệp vụ vô tuyến điện mà pháp luật không cấm;

 + Có giấy phép viễn thông theo quy định của pháp luật về viễn thông đối với tổ chức xin cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện để thiết lập mạng viễn thông, mạng truyền dẫn phát sóng phát thanh truyền hình.

 + Có giấy phép hoạt động báo chí hoặc được quyền phát lại chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

 + Có phương án sử dụng tần số vô tuyến điện khả thi, phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện. 

 + Có thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ.

 + Cam kết thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra, giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Tần số vô tuyến điện;

- Thông tư số 112/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện;

- Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện.

 

 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 29/11/2016 Lượt xem : 559
Quay Về

rbnner
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM