nghiquyet&cuocsong
Banner
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ...

 

Thủ tục:

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 nhưng phải thông báo bằng văn bản tới Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

-    Địa chỉ: 112E Bà Triệu, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7h00’-10h30’ và 13h00’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp còn thiếu hướng dẫn Tổ chức, doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung

- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum có trách nhiệm gửi giấy xác nhận cho doanh nghiệp.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu chính.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

- Thông báo thay đổi trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ bao gồm các nội dung:

+ Tên doanh nghiệp, số giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng;

+ Những nội dung thay đổi.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện:

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh

Kết quả thực hiện:

Giấy xác nhận

Lệ phí (nếu có):

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

Không

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ;

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ.

         

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 29/11/2016 Lượt xem : 868
Quay Về

rbnner
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM