nghiquyet&cuocsong
Banner
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

 Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017

Thủ tục:

Đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Doanh nghiệp có nhu cầu gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông

 - Địa chỉ: 112 E Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp còn thiếu hướng dẫn doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung.

- Trong thời hạn 15 ( mười năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xét cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Trường hợp không cấp đăng ký, cơ quan có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông

Thời gian từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ:

1) Thành phần hồ sơ, gồm: 

a) Tờ khai đăng ký (theo mẫu).

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu các loại giấy tờ sau: Giấy phép thành lập hoặc văn bản pháp lý tương đương đối với các tổ chức quy định tại Khoản 2 điều 29 Nghị định 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) đối với tổ chức, thẻ thường trú hoặc giấy tờ pháp lý tương đương đối với hộ gia đình, cá nhân người nước ngoài quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ; văn bản đăng ký hoạt động của khách sạn quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 29 Nghị định 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ; Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình đối với doanh nghiệp quy định tại Khoản 6 Điều 29 Nghị định 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ (có phụ lục kèm theo);

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu văn bản thuê, mượn địa điểm lắp đặt thiết bị trong trường hợp thiết bị không được lắp đặt tại địa điểm ghi trong Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thẻ thường trú; Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính).

Thời hạn giải quyết:

15 ( mười năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Doanh nghiệp

Cơ quan thực hiện:

Sở Thông tin và Truyền thông

Kết quả thực hiện:

Giấy chứng nhận

Lệ phí (nếu có):

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):

Tờ khai đăng ký theo mẫu (mẫu 07-Thông tư số 19/TT-BTTTT ngày 30/6/2016).

Yêu cầu, điều kiện:

Không

Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính

- Luật Báo chí ngày 28/12/1998;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

- Luật Viễn thông ngày 23/11/2009;

- Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ;

- Thông tư 19/TT-BTTTT ngày 30/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 29/11/2016 Lượt xem : 630
Quay Về

rbnner
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM