Đăng Nhập
nghiquyet&cuocsong
Banner
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
BƯU CHÍNH VÀ CHUYỂN PHÁT

Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh

 Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

Thủ tục:

 Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu gửi hồ sơ trực tiếp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc tại hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Địa chỉ: 112E - Bà Triệu - TP. Kon Tum - tỉnh Kon Tum.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7h00’-10h30’ và 13h00’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp còn thiếu hướng dẫn cơ quan, tổ chức, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí theo quy định và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua hệ thống bưu chính. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.

- Thời gian từ 7h00’-10h30’ và 13h00’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc Dịch vụ công trực tuyến hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:

a. Đối với trường hợp các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nội tỉnh, thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu);

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;

- Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

- Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);

- Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

- Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

- Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

b. Đối với trường hợp làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam, thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu);

- Sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/VPĐD do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản gốc)

Thời hạn giải quyết:

7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, doanh nghiệp

Cơ quan thực hiện:

Sở Thông tin và Truyền thông

Kết quả thực hiện:

Giấy Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Phí, lệ phí:

- Phí thẩm định cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh lần đầu, hoặc trường hợp chuyển nhượng toàn bộ doanh nghiệp do mua bán, sáp nhập doanh nghiệp: 1.250.000 đồng (Một triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng)/lần.

- Phí phẩm định cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)/lần.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):

- Mẫu văn bản thông báo hoạt động bưu chính (áp dụng cho thông báo lần đầu - Phụ lục II Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011).

- Mẫu văn bản thông báo thay đổi nội dung liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp văn bản thông báo hoạt động bưu chính (Áp dụng cho thông báo từ lần 2 trở đi, nếu có thay đổi các nội dung liên quan đến hoạt động bưu chính - Phụ lục III Nghị định số 47/2011/NĐ-CP, ngày 17/6/2011). 

- Mẫu văn bản thông báo giá cước các dịch vụ bưu chính (dùng cho trường hợp thông báo thay đổi giá cước dịch vụ bưu chính - Phụ lục I Thông tư số 02/2012/TT-BTTTT ngày 15/3/2012).

Yêu cầu, điều kiện:

1. Các hoạt động bưu chính sau đây phải được thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính:

- Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);

- Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);

- Cung ứng dịch vụ gói, kiện;

- Làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam;

2. Những nội dung phải thông báo khi thay đổi:

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở chính và số điện thoại liên lạc của doanh nghiệp so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất;

- Thay đổi chỉ tiêu chất lượng dịch vụ; mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ; các quy định liên quan đến khiếu nại, bồi thường thiệt hại so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất;

- Thay đổi các nội dung đã thông báo so với hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính lần gần nhất.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi các nội dung quy định tại mục 2 trên thì doanh nghiệp, tổ chức phải thông báo bằng văn bản (theo mẫu tại Phụ lục III) cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

4. Các trường hợp không cần thông báo hoạt động

- Cá nhân nhận, vận chuyển và phát thư, gói, kiện hàng hoá trên cơ sở tự thoả thuận với người gửi mà không lấy tiền công với số lượng bưu gửi tối đa theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính.

- Tổ chức nhận, vận chuyển và phát thư, gói, kiện hàng hoá trong nội bộ hoặc cho khách hàng của mình mà không lấy tiền công.

- Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh được thiết lập để cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ các cơ quan này, hoạt động không vì mục đích kinh doanh.

Căn cứ pháp lý

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH12;

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP, ngày 17/6/2011 của Chính phủ;

- Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 02/2012/TT-BTTTT ngày 15/3/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

 

 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 29/11/2016 Lượt xem : 1088
Quay Về

rbnner
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM