Đăng Nhập
Banner
nghiquyet&cuocsong
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
BƯU CHÍNH VÀ CHUYỂN PHÁT

Sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh

 

Thủ tục:

Sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc tại hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Địa chỉ: 112E - Bà Triệu - TP. Kon Tum - tỉnh Kon Tum.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7h00’-10h30’ và 13h00’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp còn thiếu hướng dẫn cơ quan, tổ chức, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

- Trong 05 ngày làm việc, kể từ này nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp không chấp nhận sửa đổi, bổ sung giấy phép Sở ra thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí theo quy định và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua hệ thống bưu chính. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.

- Thời gian từ 7h00’-10h30’ và 13h00’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc Dịch vụ công trực tuyến hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (theo mẫu)

- Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;

- Bản sao giấy phép bưu chính đã được cấp lần gần nhất

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản gốc).

Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện:

Sở Thông tin và Truyền thông

Kết quả thực hiện:

Giấy phép mới đã được sửa đổi, bổ sung

Phí, lệ phí:

- Phí thẩm định mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính: 2.750.000 đồng (Hai triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng)/lần;

- Phí thẩm định thay đổi các nội dung khác trong giấy phép bưu chính: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng)/lần.

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (Phụ lục IV Nghị định số 47/2011/NĐ-CP, ngày 17/6/2011)

Yêu cầu, điều kiện:

- Đối với trường hợp cần thay đổi nội dung ghi trong giấy phép bưu chính đã được cấp, doanh nghiệp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.

- Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính dẫn đến thay đổi thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính thì doanh nghiệp nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp giấy phép mới.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Bưu chính số: 49/2010/QH12;

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP, ngày 17/6/2011 của Chính phủ;

- Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 02/2012/TT-BTTTT, ngày 15/3/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 29/11/2016 Lượt xem : 869
Quay Về

rbnner
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM