Bạn đang ở :   Thủ tục Hành chính > Báo chí
    Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
BÁO CHÍ

Cấp Giấy phép xuất bản bản tin

  

 

Thủ tục

Cấp Giấy phép xuất bản bản tin

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan, tổ chức có nhu cầu xuất bản bản tin gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến Sở Thông tin và Truyền thông.

- Địa chỉ: 112 E Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp còn thiếu hướng dẫn cơ quan, tổ chức chỉnh sửa, bổ sung.

- Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản bản tin. Trường hợp không cấp giấy phép, cơ quan có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua đường bưu chính

Thời gian từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

- Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin (theo mẫu);

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (đối với tổ chức nước ngoài tại Việt Nam);

- Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin;

- Mẫu trình bày tên gọi của bản tin và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ .

Thời hạn giải quyết:

30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện:

Sở Thông tin và Truyền thông

Kết quả thực hiện:

Giấy phép xuất bản bản tin

Lệ phí (nếu có):

Theo quy định của Bộ Tài chính

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):

Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin (Mẫu số 07, Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016)

Yêu cầu, điều kiện:

Điều kiện cấp giấy phép xuất bản bản tin gồm:

a) Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin;

b) Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin;

c) Xác định rõ tên bản tin, mục đích xuất bản và nội dung thông tin, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành, ngôn ngữ thể hiện, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in;

d) Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.

Căn cứ pháp lý

- Luật báo chí ngày 05/4/2016;

- Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Mẫu số 07

CƠ QUAN, TỔ CHỨC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN

 

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản Bản tin:…………………..

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………...

- Điện thoại: ……………………………………………………Fax: ………………….

- Quyết định/Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Các giấy tờ khác……...…….........................................................Cấp ngày: ………………………..

- Cơ quan cấp: ……………………………...……………………………………………

2. Người chịu trách nhiệm xuất bản Bản tin:

- Họ và tên: ……………………….Sinh ngày: …………………..Quốc tịch: …………

- Chức danh: …………………………………………………………………….............

- Số CMND (hoặc Hộ chiếu) số: …………………….......Nơi cấp:…………………….

- Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………..............

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:……………………...................................................

3. Tên gọi của Bản tin: …………..……………………………………………………..

4. Mục đích xuất bản:…………...……………………………………………………..

5. Nội dung thông tin: ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

6. Đối tượng phục vụ: ………………………………………………………………….

7. Phạm vi phát hành: …………………………………………………………............

8. Thể thức xuất bản:

- Kỳ hạn xuất bản:……………………………………………………………………….

- Khuôn khổ:……………………………………………………………………………..

- Số trang: ……………………………………………………………………………….

- Số lượng: ………………………………………………………………………............

- Ngôn ngữ thể hiện:…………………………………………...………………………...

9. Nơi in:………………………………………………………………………………...

10. Địa điểm xuất bản Bản tin:………………………………………………………...

- Địa chỉ: …………………………………………………...……………………………

- Điện thoại: ……………………………………………...……Fax:……………………

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản Bản tin cam kết những điều trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

 

…, ngày… tháng… năm 20…

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC

(Ký tên, đóng dấu)

 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 08/09/2017 Lượt xem : 185
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Lịch công tác
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
nghiquyet&cuocsong