Bạn đang ở :   Thủ tục Hành chính > Báo chí
    Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
BÁO CHÍ

Chấp thuận việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú...

 

Thủ tục

Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Thời gian: 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu, hướng dẫn Cơ quan, tổ chức chỉnh sửa, bổ sung.
Bước 3: Trả kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Thời gian: 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Sở TTTT hoặc gửi qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị cho phép đặt cơ quan đại diện có ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản Báo chí;                                                 

- Bản sao có xác nhận của cơ quan báo chí đối với Giấy phép hoạt động báo chí;                                                  

- Sơ yếu lý lịch của người của người được cử làm người đứng đầu cơ quan đại diện và phóng viên thường trú;

- Danh sách nhân sự của cơ quan đại diện;

- Văn bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ qua đại diện;

- Bản sao có xác nhận của cơ quan báo chí đối với Thẻ nhà báo của người đứng đầu cơ quan đại diện và phóng viên thường trú.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Thời gian giải quyết

20 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân; Tổ chức                                                            

Kết quả

Văn bản chấp thuận                 

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

* Thành lập cơ quan đại diện:

- Có trụ sở để đặt cơ quan, văn phòng đại diện ổn định từ 03 năm trở lên.

- Có phương tiện nghiệp vụ, kỹ thuật, tài chính đảm bảo cho hoạt động.

- Trưởng cơ quan đại diện phải là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí, đã được cấp thẻ nhà báo.

* Tiêu chuẩn phóng viên Thường trú:

- Tiêu chuẩn phóng viên Thường trú Phải là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định.

- Phóng viên Thường trú phải là người đã được cấp thẻ nhà báo, có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, không bị hình thức kỷ luật khiển trách trong thời hạn 01 năm tính đến khi cơ quan xin phép đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú.

Căn cứ pháp lý

- Luật Báo chí  ngày 28 /12/1989;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 /4 /2002 của Chính phủ quy định chi tiết  thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008;

- Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT ngày 13/7/2011.

 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 31/12/2015 Lượt xem : 362
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Lịch công tác
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
nghiquyet&cuocsong