Bạn đang ở :   Thủ tục Hành chính > Báo chí
    Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
BÁO CHÍ

Đề nghị cấp thẻ nhà báo

 

Thủ tục

Đề nghị cấp thẻ nhà báo

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Thời gian: 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu, hướng dẫn cá nhân, tổ chức chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Trả kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Thời gian: 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ gửi trực tiếp tại Sở TTTT hoặc gửi qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản khai của người đề nghị cấp thẻ nhà báo theo mẫu quy định được  người đứng đầu cơ quan báo chí ký duyệt, đóng dấu;              

- Những người đề nghị cấp thẻ lần đầu phải có bản sao quyết định biên chế hoặc hợp đồng dài hạn được cơ quan xác nhận;                    

- Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ nhà báo có chữ ký, đóng dấu xác nhận của: Người đứng đầu cơ quan báo chí, đại diện cơ quan chủ quản, đại diện cấp Hội nhà báo, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông;

- Bản sao Giấy phép hoạt động báo chí có công chứng.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

Thời gian giải quyết

05 ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, Tổ chức

Kết quả

Văn bản xác nhận                     

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Bản khai đăng ký cấp thẻ nhà báo

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Tốt nghiệp đại học; trường hợp là người dân tộc thiểu số đang công tác tại cơ quan báo chí miền núi hoặc chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số phải có bằng tốt nghiệp PTTH trở lên;

- Có thời gian công tác liên tục theo chế độ biên chế hoặc hợp đồng dài hạn tại cơ quan báo chí đề nghị cấp thẻ từ 3 năm trở lên, tính đến thời điểm xét cấp thẻ;

- Hoàn thành nghiệp vụ, chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan báo chí phân công;

- Không vi phạm quy định về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp báo chí; không bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời hạn 12 tháng  tính đến thời điểm xét cấp thẻ nhà báo;

- Được cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, Sở Thông tin -Truyền thông, Hội nhà báo cùng cấp thống nhất cấp thẻ nhà báo.

- Hồ sơ đề nghị cấp Thẻ nhà báo của các cơ quan báo chí gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục báo chí) trước ngày 21 tháng 4 hàng năm.

Các trường hợp sau đây không được xét cấp thẻ Nhà báo:

- Bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ra Quyết định kỷ luật đến thời điểm xét cấp Thẻ;

- Là đối tượng liên quan trong các vụ án chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Bị Bộ Thông tin truyền thông ra quyết định thu hồi Thẻ nhà báo do vi phạm quy định của pháp luật mà thời gian thu hồi Thẻ chưa quá 12 tháng kể từ ngày ra quyết định đến thời điểm xét cấp thẻ.

Căn cứ pháp lý

- Luật Báo chí ngày 28/ 12/1989;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 /6/1999.

- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ.

- Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/03/2007 hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi  thẻ nhà báo.

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

4 ảnh

2x3

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN KHAI ĐĂNG KÝ CẤP THẺ NHÀ BÁO.....

(Thời hạn: ví dụ 2006 - 2010)

 

Tên cơ quan báo chí..........................................................

 

- Họ và tên khai sinh (chữ in):.................................................... - Nam/nữ  ……….………..

+ Họ và tên thường dùng:.........................................................................................................

+ Chức vụ (Tổng biên tập, PTBT, Trưởng ban....)...................................................................

+ Bút danh thường dùng:..........................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................................................

- Dân tộc:..................................................................................................................................

- Quê quán:...............................................................................................................................

- Nơi ở hiện nay:.......................................................................................................................

- Trình độ: + Văn hóa (lớp mấy):.............................................................................................

+ Chuyên môn (trên Đại học, Đại học)....................................................................................

Trường học:..............................................................................................................................

Ngành học:...............................................................................................................................

Hình thức đào tạo (chính quy, tại chức, đào tạo từ xa....):.......................................................

Năm tốt nghiệp:........................................................................................................................

+ Chính trị (Cao cấp, cử nhân, trung cấp, sơ cấp):..................................................................

+ Ngoại ngữ (Ngoại ngữ nào, trình độ A, B, C):......................................................................

+ Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (nếu có):..................................................

- Đảng viên, đoàn viên:............................................................................................................

- Chức danh báo chí hiện nay (ghi rõ lĩnh vực nghiệp vụ phóng viên, biên tập viên):.......

- Trong biên chế hay hợp đồng dài hạn (ghi rõ ngày, tháng, năm vào biên chế hay hợp đồng dài hạn):...........................................................................................................................

- Số thẻ nhà báo thời hạn............. * (nếu có) (* thời hạn cũ)

- Ngày và nơi vào ngành báo chí:...........................................................................................

- Quá trình hoạt động báo chí:

Thời hạn

(từ tháng năm nào đến tháng năm nào)

Chức danh báo chí

Công tác tại cơ quan báo chí nào

Lương

Khen thưởng, kỷ luật

(thời gian cụ thể)

Ngạch lương

Bậc lương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của cơ quan báo chí

Tổng biên tập

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày.... tháng..... năm

Người khai ký tên

 

Ghi chú: Bản khai phải ghi đầy đủ các yêu cầu đã nêu, không bỏ mục nào. Nếu bỏ, bản khai được coi là không hợp lệ.

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 31/12/2015 Lượt xem : 331
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Lịch công tác
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
nghiquyet&cuocsong