Đăng Nhập
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum

 

Căn cứ Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum đã phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng và hoàn thiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum. Để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt và ban hành, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum kính đề nghị Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, đánh giá và cho ý kiến về nội dung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum.
Để bảo đảm về tiến độ thực hiện, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum kính đề nghị Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản phản hồi trước ngày 25/8/2018.
(Đính kèm: Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum).
Trân trọng./. 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 15/08/2018 Lượt xem : 1506
Quay Về

rbnner
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết