Đăng Nhập
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình ứng dụng CNTT

  

Thực hiện Văn bản số 4659/BTTTT-THH, ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thông báo ban hành Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước và gửi số liệu báo cáo, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị phối hợp cung cấp số liệu và gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/01/2018 (bản mềm gửi về địa chỉ email: phongcnttkt@gmail.com) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Đối với các Văn phòng UBND tỉnh cung cấp số liệu theo Phụ lục 01;
Đối với các Sở, ban, ngành cung cấp số liệu theo Phụ lục 02,
Đối với các UBND các huyện, thành phố cung cấp số liệu theo Phụ lục 03;
(Phụ lục 01;02;03 được gửi kèm thư điện tử công vụ của các đơn vị và được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở thông tin và Truyền thông theo địa chỉ http://stttt.kontum.gov.vn/)
Trong quá trình thực hiện báo cáo nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông theo số điện thoại: 02603.590606 để được hướng dẫn thêm./.
 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 10/01/2018 Lượt xem : 690
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết