Đăng Nhập
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông

  

Sở Thông tin và Truyền thông nhân được Văn bản số 612/VP-KGVX, ngày 10/4/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về thực hiện Công văn 1093/BTTTT-CNTT, ngày 31/3/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông năm 2017.
Để có cơ sở tổng hợp và cung cấp số liệu, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị thực hiện việc cung cấp thông tin (có phiếu thu thập số liệu kèm theo ) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/4/2017 để tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông.
(Phiếu khảo sát được gửi vào thư điện tử công vụ của đơn vị hoặc tại địa chỉ www.stttt.kontum.gov.vn ).
Trong quá trình thực hiện, mọi vướng mắc xin liên hệ Phòng Công nghệ thông tin (Điện Thoại 0603.590.606) để được hướng dẫn thêm ./.

tải về
 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 18/04/2017 Lượt xem : 567
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết