Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hướng dẫn một số giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin

  Quy trình triển khai giám sát ATTT

Căn cứ văn bản số 3024/BTTTT-VNCERT, ngày 1/9/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn một số giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện một số giải pháp nhằm tăng cường an toàn thông tin mạng như sau:
1. Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin, máy chủ, máy trạm, thiết bị mạng, phần cứng, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng nhằm đánh giá tổng thể mức độ an toàn thông tin mạng, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố, lỗ hổng, ngăn chặn, bóc gỡ mã độc tấn công vào hệ thống mạng theo quy trình tại Phụ lục 01 và 02. Đặc biệt chú trọng phát hiện và xử lý các mã độc, tấn công APT có tính chất nguy hiểm, tiềm ẩn sâu bên trong hệ thống và có khả năng gây rủi ro cao.
2. Chủ động xây dựng phương án, giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo hướng dẫn tại Phụ lục 03.
3. Thường xuyên tổ chức các đợt huấn luyện, diễn tập về ứng cứu sự cố, đảm bảo an toàn thông tin theo quy trình tại Phụ lục 04; hoặc cử Cán bộ chuyên trách về Công nghệ thông tin tham gia các đợt huấn luyện, diễn tập do Bộ TT&TT, Sở TT&TT và các đơn vị có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực an ninh, bảo mật thông tin tổ chức.
Các phụ lục trên được đăng tải trên trang web Sở Thông tin và Truyền thông: http://www.stttt.kontum.gov.vn, mục Hướng dẫn nghiệp vụ/ Công nghệ thông tin.
Trong trường hợp xảy ra sự cố, phát hiện tấn công hoặc mã độc nguy hiểm cần kịp thời chủ động xử lý và thông báo cho các cơ quan chức năng liên quan.
Đầu mối thông báo sự cố, hỗ trợ kỹ thuật và điều phối, ứng cứu sự cố :
- Quốc gia: Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), Bộ TT&TT, điện thoại: 04.3.640.4423, di động: 0934.424.009; thư điện tử: ir@vncert.gov.vn;
- Địa phương: Phòng CNTT – Sở TT&TT Kon Tum, địa chỉ 112E Bà Triệu – Tp Kon Tum, điện thoại: 0603.590.606.

Tải về các phụ lục tại đây.
 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 14/10/2016 Lượt xem : 461
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Lịch công tác
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết