Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Dự thảo kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2017

   

 Căn cứ Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;
Căn cứ Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định 859/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ và Chương trình 74-CTr/TU ngày 09/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;
Căn cứ Kế hoạch 357/KH – UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 – 2020;
Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự thảo kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2017(có dự thảo kế hoạch kèm theo ).
Đề nghị các đơn vị nghiên cứu và tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về Sở thông tin và Truyền thông trước ngày 15/9/2016 để Sở tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Tải về Dự thảo

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 15/09/2016 Lượt xem : 608
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Lịch công tác
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết