Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Dự thảo quy định đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước

  

 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 ngày 6 tháng 2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước;
Căn cứ Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh về Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2016.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị tham gia góp ý đối với “Dự thảo quy định đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. Nội dung dự thảo được gửi kèm thư điện tử công vụ của đơn vị và được đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ : http://www.stttt.kontum.gov.vn
Văn bản góp ý của các đơn vị, đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/8/2016, để Sở trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

Tải về toàn văn

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 26/08/2016 Lượt xem : 369
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Lịch công tác
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết