Đăng Nhập
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
TIN HOẠT ĐỘNG

Hướng dẫn đầu tư xây dựng và quản lý đài truyền thanh xã, trạm truyền thanh thôn

 

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện nội dung “tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ văn bản số 203/BTTTT- CTS ngày 21/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông v/v sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện;
Căn cứ văn bản số 2128/CTS-KSTS ngày 16/8/2013 của Cục Tần số vô tuyến điện v/v thẩm định về tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đầu tư, mua sắm thiết bị phát thanh, phát hình tương tự mặt đất;
Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông và đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung như sau:
1. Về công tác xây dựng Kế hoạch
Thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 730/STTTT-BCVT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. (các phụ lục đính kèm 2,3,4 và 5).
2. Về công tác mua sắm, đầu tư thiết bị
a) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 được UBND tỉnh phê duyệt, bố trí kinh phí ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác (nếu có) để thực hiện theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.
b) Ưu tiên mua sắm, đầu tư thiết bị đài truyền thanh xã cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng chưa có đài truyền thanh xã.
c) Việc đầu tư, mua sắm thiết bị phát sóng vô tuyến điện (đài truyền thanh huyện, trạm phát lại phát thanh – truyền hình, đài truyền thanh xã, trạm truyền thanh thôn) phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật và thành phần thiết bị tại khoản 2 Điều 6 và Phụ lục 1 của Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông:
- Đối với dự án đầu tư, mua sắm đài truyền thanh huyện, thành phố và trạm phát lại phát thanh – truyền hình cấp huyện, thành phố: phải có ý kiến thẩm định của Sở Thông tin và Truyền thông về tần số, máy phát vô tuyến điện.
- Đối với việc đầu tư, mua sắm đài truyền thanh xã, trạm truyền thanh thôn phải đảm bảo:
+ Máy phát sóng FM có công suất phát 50w; tần số hoạt động nằm trong băng tần 54-68MHz.
+ Có Giấy chứng nhận hợp quy của thiết bị còn giá trị, đáp ứng QCVN70:2013/BTTTT (yêu cầu đơn vị bán thiết bị cung cấp) và gửi Giấy chứng nhận hợp quy về Sở để xác minh tính chính xác của Giấy chứng nhận hợp quy.
+ Trước khi đưa đài truyền thanh xã, trạm truyền thanh thôn phải có Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (Hồ sơ, thủ tục xin cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện quy định tại Điều 14 Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông): Các bước thực hiện làm thủ tục để được cấp phép tần số và thiết bị vô tuyến điện được quy định tại Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính đã sửa đổi, bổ sung thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.
3. Về công tác quản lý, vận hành đài truyền thanh huyện, trạm phát lại phát thanh – truyền hình, đài truyền thanh xã, trạm truyền thanh thôn.
a) Các đơn vị được trang bị cơ sở vật chất từ Chương trình “tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” có trách nhiệm theo dõi, quản lý, sử dụng và duy trì vận hành theo quy định, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.
b) Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Ban biên tập hoặc phân công cán bộ phụ trách quản lý, đảm bảo duy trì vận hành đài truyền thanh xã. Đồng thời, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm theo dõi, quản lý và tổ chức duy trì vận hành trạm truyền thanh thôn thuộc xã, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật (đối với các xã có thôn thuộc diện được đầu tư trạm truyền thanh thôn).
c) Chủ đầu tư mua sắm thiết bị có trách nhiệm yêu cầu đơn vị cung cấp thiết bị hướng dẫn khai thác, vận hành đài truyền thanh huyện, trạm phát lại phát thanh – truyền hình, đài truyền thanh xã, trạm truyền thanh thôn cho các cơ quan, đơn vị sử dụng thiết bị, ngay sau khi được bàn giao.
d) Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm cử cán bộ làm công tác thông tin cơ sở (bao gồm cả cán bộ đoàn thể chính trị-xã hội); ưu tiên cán bộ cấp xã (cán bộ xã trong biên chế lĩnh vực văn hóa-xã hội, cán bộ các đài truyền thanh cấp xã), trưởng thôn, bản của các xã thuộc khu vực miền núi tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho các bộ thông tin và truyền thông cơ sở của Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
4. Về công tác báo cáo
a) Báo cáo phân bổ mục tiêu, kinh phí hằng năm trước ngày 20/3 năm kế hoạch theo mẫu quy định tại Phụ lục 6.
b) Báo cáo kết quả thực hiện (ước thực hiện 06 tháng gửi trước ngày 30/6 cùng năm) theo phụ lục 7.
c) Báo cáo kết quả thực hiện (báo cáo hằng năm gửi trước ngày 20/02 của năm sau) theo phụ lục 7.
Các báo cáo trên gửi về Sở Thông tin và Truyền thông bằng bản giấy và file điện tử qua email: bcvtkt@gmail.com.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị liên lạc số điện thoại sau để được giải đáp:
- 0260.3915.460 /0964787575 gặp đ/c Nguyệt – Phòng BCVT
- 0260.3917078/ 0932474999 gặp đ/c Châu – Phòng KHTC
- 0260.3864813/0905.359.174 (gặp đ/c Trung – Phòng TTBCXB).

tải về Các biểu mẫu Phụ lục 2, 3, 4, 5,

tải về Các biểu mẫu Phụ lục6 và 7 


 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 11/08/2017 Lượt xem : 1782
Quay Về

rbnner
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết