Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Tham gia góp ý Dự thảo Quy hoạch Hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025
Tham gia góp ý Dự thảo Quy hoạch Hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020

 

Căn cứ Thông tư 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Huớng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;
Căn cứ văn bản số 2807/UBND-VX ngày 02/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Đề cương nhiệm vụ Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025.
Để công tác xây dựng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của tỉnh đảm bảo đúng quy định và chất lượng, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến Dự thảo Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025 (Dự thảo được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông (http://stttt.kontum.gov.vn) tại mục: Hướng dẫn nghiệp vụ/ Bưu chính viễn thông).
Các ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 16/11/2016 bằng văn bản cứng và file mềm gửi về địa chỉ email: bcvtkt@gmail.com.
Trân trọng!

Tải về file dự thảo quy hoạch
 

Tải về file công văn 1007

 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 09/11/2016 Lượt xem : 284
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Lịch công tác
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết