Đăng Nhập
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2018

  

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị chú ý triển khai công tác thông tin, tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
1. Triển lãm Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý” năm 2018 tại huyện Tu Mơ Rông, Ia H’Drai, Trung đoàn 24, Trung đoàn 990
Thông tin sâu rộng đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về mục đích, nội dung của Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Từ đó, giúp nhân dân hiểu rõ, tiếp cận và nhận thức đúng đắn những giá trị của các bản đồ, tư liệu quý tại Triển lãm, chủ động tham gia tích cực vào công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.
2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2018
Thông tin mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 được nêu trong các văn bản chỉ đạo, quản lý, điều hành của trung ương, Quốc hội và Chính phủ; việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, các ngành, địa phương; phản ánh thực tế sinh động tinh thần lao động sáng tạo, sự chủ động, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
3. Hoạt động của trường Cao đẳng Cộng đồng
Báo Kon Tum, đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đưa tin về tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum để người dân hiểu rõ về tổ chức và hoạt động của Trường, tạo điều kiện thu hút học sinh, sinh viên vào học tập tại Trường, phục vụ tỉnh nhà.
4. Tăng cường các biện pháp cấp bách trong bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật và phòng cháy chữa cháy rừng
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các nội dung liên quan việc bảo vệ rừng, PCCCR trong mùa khô đến toàn thể nhân dân; tăng cường đưa tin các cá nhân, tập thể điển hình có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.
5. Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”
Vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế; thông tin về các chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, đổi mới sáng tạo,...
6. Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường giới thiệu về nghề công tác xã hội, cơ sở trợ giúp xã hội, kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng cần trợ giúp; nâng cao chất lượng, hiệu quả cai nghiện ma túy, phòng chống mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở về.
7. Kế hoạch thực hiện công tác dân số trong tình hình mới.
Thông tin về quy mô, cơ cấu, phân bổ và chất lượng dân số; giáo dục nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới, nêu cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội; chú trọng thực trạng và hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.
8. Kế hoạch thực hiện tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
Chú trọng đăng tải tin bài về công tác nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của nhân dân; phát huy tinh thần nỗ lực của các ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và toàn thể nhân dân, phấn đấu thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 20-NQ/TW đã đề ra.
9. Các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh
Thông tin về công tác phòng, chống bệnh dại theo tài liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Biểu dương các điển hình tiên tiến, phê bình các địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân có thái độ chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống bệnh dại.
10. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018
Đưa tin về các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động theo chủ đề ”Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm”. Biểu dương các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia hoạt động ATTP, thông tin các tổ chức, cá nhân vi phạm ATVSTP toàn vệ sinh thực phẩm; phản ánh vấn đề bức xúc trong công tác quản lý ATTP.
11. Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt
Báo Kon Tum, đài Phát thanh – Truyền hình cập nhật thông tin triển khai kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt; lồng ghép, quảng bá tiềm năm thế mạnh kinh tế - xã hội, văn hóa đặc sắc, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam, thúc đẩy hoạt động thương mại du lịch.
12. Công tác đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng
Tăng cường tin, bài tuyên truyền nguy hại việc sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu trái phép phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người dân trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
12. Phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và lộ trình giảm dần, chấm dứt sản xuất gạch xây đất sét nung bằng lò thủ công
Thông tin các văn bản hướng dẫn, tạo dự thống nhất trong tổ chức thực hiện, kịp thời giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; phối hợp với các đơn vị tư vấn tổ chức hội thảo giới thiệu các mô hình sản xuất gạch không nung, lò nung sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ tiên tiến.
13. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018
Đẩy mạnh hoạt động giới thiệu, quảng bá du lịch gắn với quảng bá các sản phẩm, hàng hóa của địa phương; theo sát các sự kiện xúc tiến thương mại, Hội chợ, phiên chợ thương mại, “Ngày hàng Việt”, “Tuần hàng Việt”,.. kích thích sản xuất và tiêu dùng.
14. Tăng cường công tác giải quyết nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh.
Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp trong tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa nhân đạo và chính sách, pháp luật của Nhà nước ta đối với công tác giải quyết nuôi con nuôi; tổ chức quán triệt Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành, Công ước Lahay số 33. Phản ánh công tác kiểm tra, thanh tra việc giải quyết yêu cầu nuôi con nuôi, đặc biệt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở các cơ sở trợ giúp xã hội.
15. Chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2018
Đẩy mạnh các hình thức truyền thông phù hợp cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản có liên quan. Thực hiện lồng ghép việc truyền thông cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trong các Chương trình, Đề án khác về người khuyết tật.
16. Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Kon Tum năm 2018
Bám sát kế hoạch số 497/KH-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh, tuyên truyền theo nội dung, chỉ tiêu của kế hoạch; làm rõ mục đích, các nhiệm vụ, giải pháp của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị về thực hiện PAPI và PAR INDEX, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân.
17. Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018
Tăng cường thông tin, tuyên truyền phát sóng, đăng tải tin, bài, phóng sự giới thiệu các tác phẩm, sách; quảng bá giới thiệu tác phẩm, tác giả, sách viết về Kon Tum; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong lực lượng giáo viên, sinh viên về mục đích, ý nghĩa của việc Ngày sách Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2018.
18. Đại hội Thể dục-Thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VI Năm 2018
Tập trung đưa tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VI năm 2018 đến các tầng lớp nhân dân; đặc biệt là lễ khai mạc Đại hội được truyền hình trực tiếp trên sóng KRT của Đài Phát thanh-Truyền hình Kon Tum (lúc 19h15’) ngày 9/4/2018, hoạt động thi đấu các môn thể thao trong Đại hội và bế mạc Đại hội lúc 14h ngày 15/4/2018, tại Sân Vận động tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, nghiêm túc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tuyên truyền./.
 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 16/04/2018 Lượt xem : 530
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết