Đăng Nhập
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
BÁO CHÍ XUẤT BẢN
Tham gia góp ý dự thảo Thông tư cấp phép hoạt động báo in, báo điện tử, xuất bản phụ trương, bản tin, đặc san.
Tham gia góp ý dự thảo Thông tư cấp phép hoạt động báo in, báo điện tử...

  

 

Căn cứ phiếu chuyển số 1611/PC-KGVX ngày 11/11/ 2016 của UBND tỉnh về việc đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan góp ý theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền về việc góp ý dự thảo Thông tư cấp phép hoạt động báo in, báo điện tử, xuất bản phụ trương, bản tin, đặc san.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện thành phố tham gia góp ý vào dự thảo Thông tư cấp phép hoạt động báo in, báo điện tử, xuất bản phụ trương, bản tin, đặc san gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 22/11/2016, để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: stttt.kontum.gov.vn/hướng dẫn nghiệp vụ/Báo chí-Xuất bản
Đề nghị các đồng chí quan tâm phối hợp triển khai thực hiện.
Trân trọng!

tải về dự thảo
 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 17/11/2016 Lượt xem : 300
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết